Hadi Asitanelioğlu

 

Tangoları

Müzik Sohbetleri

Toplum & Sanat

Geçmişten Kesitler

İstanbul Filarmoni Derneği'nin orta direğini kaybettik. Panayot Abacı vefat etti.

PANAYOT ABACI VE İSTANBUL FİLARMONİ DERNEĞİ

İstanbul Filarmoni Derneği 1945 yılında Nadir Nadi ABALIOĞLU (Cumhuriyet Gazetesi Baş Yazarı), Hüseyin Saadettin AREL (İstanbul Belediye Konservatuarı Reisi), Reşit Saffet ATABİNEN (Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Reisi), Bedri Nedim GÖKNİL (Tüccar), Abdülkadir KARAMÜRSEL (Müşavir Avukat), Lütfi KIRDAR (İstanbul Valisi), Cemal Reşit REY (Besteci ve Piyanist), Muhiddin SADAK (Viyolonselist), Salih Nurettin KOCAREŞİT (Ziraatçı), Emel TACAR (Emlak ve Eytam Bankası Müdürü), Hafif TEKTAŞ (Tüccar), Salih Murat ÖZDİLEK (Fizik Profesörü), Halid Ziya UŞAKLIGİL (Yazar), Ömer Refik YALTKAYA (Piyanist) tarafından kurulmuştur.

Derneğin kurduğu yaylı çalgılar orkestrası İnönü’nün desteğiyle 60 kişilik kadrolu bir orkestra niteliğini kazanmış ve Filarmoni Orkestrası zamanla İstanbul Devlet Senfoni orkestrasının oluşumunu sağlamıştır.

Dernek yurt dışından dünyanın en ünlü virtüözlerinin İstanbul’da konserler vermesini sağlamış ve orkestrasıyla birlikte bu sanatçıların İstanbul müzikseverleri tarafından dinlenmesini gerçekleştirmiştir. Çoğunlukla Saray Sineması’nda ve bazen Dernek Salonunda aynı sanatçı tarafından sunulan bu orkestra konserleri ve resitaller hayatımın en tatlı ve heyecanlı dinletileridir.

Dernek eğitim ve burs vererek, enstrüman sağlayarak veya hediye ederek çok sesli müzik konusunda ülkemizde verdiği öncül hizmetleriyle çok büyük bir itibar kazanmış ve 26/10/1957 tarihinde 4-9648 sayılı bakanlar kurulu kararıyla kamuya yararlı dernek ilan edilmiştir.

Bu derneğin tertiplediği konserler ve sanatsal hizmetler kuruluşundan bu güne kadar devam edegelmektedir.

Kuruluşundan bu yana Derneğin çok seçkin başkanları olmuştur. Ama gerçekte derneğin çalışmaları, aslında keman eğitimi alan, Devlet Senfoni Orkestrasında Cemal Reşit’in isteği üzerine viyola çalması nedeniyle viyolacı olarak tanınan, yaşı 90’ı aştıktan sonra da her gün derneğe giden, ülkemiz klasik batı müziği sahasında saygın bir ismi bulunan, derneğin genel sekreteri PANAYOT ABACI tarafından yürütülmüştür.

PANAYOT ABACI elli yılı aşkın bir sürede ORKESTRA dergisini çıkarmıştır. Şan Sineması’ndaki konserlerde konser programı yerine bu dergiyi aldığımızı hatırlıyorum. Bu dergide müzik ve sanatsal konular hakkında çok değerli bilgiler vardır. O dergiler hayatımızın bu yönünün bir tarihidir. O dergilerin tüm sayılarının çok değerli bir kurum tarafından muhafaza altına alınmasını arzu ederim.

PANAYOT ABACI’nın elliden fazla, Türkçeden Rumcaya ve Rumcadan Türkçeye çevrilmiş kitapları vardır. Muhtelif vesilelerle kendisine Türkiye’de ve Yunanistan’da ödüller verilmiştir. Bildiğim kadarıyla son günlerine kadar hep çalışmıştır.

Dün akşam bilgisayarımda her nedense 2011 yılında çekilmiş resimlere ve Panayot Beyin ailesiyle beraber Su Ada’da beraber olduğumuz günün fotolarına takıldım. Sabah Dernek Sekreteri Lütfiye hanım telefon ederek onun haberini verdi.

Ben ve tüm ailem her halde bu derneğin en eski üyelerindeniz. Zaman zaman dernek yönetiminde de görev aldım ve onunla beraber çalıştım. Yönetimde olsam da olmasam da hep onunla beraberdim. O İstanbul Filarmoni Derneği’ni ayakta tutan Derneğin orta direğiydi.

Ona hep saygı duydum.

Mekânı cennet olsun.