Hadi Asitanelioğlu

 

Tangoları

Müzik Sohbetleri

Toplum & Sanat

Geçmişten Kesitler

Sevgili Yakınlarım ve Dostlarım,

Şimdi sizlere inanamayacağınız bir konuyu anlatıyorum:
Bu gün öğleden sonra Metrocity Alış Veriş Merkezi’ne gittim. Amacım D&R mağazasında CD’lere bakmak sonra da alt kata inip Bimeks mağazasını dolaşmaktı. D&R ‘da Ahmet Saygun’un hangi eserleri var diye sordum. Aslında, Yunus Emre Oratoryosunun Hikmet Şimşek, varsa Gürer Aykal yönetimindeki kayıtları ve gene varsa başkaca kayıtları satın almak istiyordum. Sizlere daha önce de yazdığım ve ilerde de tekrar yazacağım gibi ben bu eseri birçok kez canlı olarak izledim, konserlerde kayda aldım, televizyondan Gürer Aykal yönetimindeki yayını o zaman video kasetine aldım, sonra da VCD kaydı yaptırdım ( Soprano Ruhsar Öcal, Alto Işın Güyer, Tenor Erol Uras, Bas Ayhan Baran, Baş kemancı Oktay Dalansel, Koro Şefi Walter Strauss), son günlerde bir bölümün İstanbul Oda Korosu tarafından 1990’da yapılan kaydına da sahip oldum. Ayrıca You Tube’da Hikmet Şimşek yönetimindeki kayıttan bazı bölümleri dinlemek mümkün (Soprano Müfide Özgüç, Alto Cemaliye Kıyıcı, Tenor Pekin Kırgız, Bas Bülent Ateşoğlu). Gene de daha yeni, belki daha temiz kayıtlar bulurum diyorum, belki yeni yorumlara rastlarım diye düşünüyorum. Bu muhteşem eserin yorumlarını mukayese etmek istiyorum.

Görevliler monitöre baktılar. Şimdi sıkı durun. D&R mağazalarının hiç birinde Adnan Saygun’un hiçbir eseri stoklarında görünmüyor. Türkiye’nin en büyük müzisyeninin hiçbir eseri sizin mağazanızda yoksa o zaman (haddimi aşarak) siz bu mağazaları kapatın dedim.

Bu vesileyle ben size Ahmet Adnan Saygun’un bilinen eserlerini aşağıya yazayım:

Operalar

Op.9 Özsoy (tek perde), 1934
Op.11 Taşbebek (tek perde), 1934
Op.28 Kerem (Üç perde), 1947-52
Op.52 Köroğlu (Üç perde), 1973
Op.65 Gılgameş, 1962-1983

Bale

Op.17 Bir Orman Masalı (koreografik süit)/ A Forest Tale, 1939-43
Op.75 Kumru Efsanesi, 1986-89

Orkestra

Op.1 Divertimento, (darbuka ve saksofonlu büyük orkestra), 1930
Op.10/b İnci'nin Kitabı(Orkestra uyarlaması), 1944
Op.13 Sihir (ya da Büyü) Raksı (Taşbebek operasından bölüm), 1934
Op.14 Süit, 1936
Op.24 Halay, 1943
Op.29 Birinci Senfoni, 1953
Op.30 İkinci Senfoni, 1958
Op.39 Üçüncü Senfoni, 1960
Op.57 Ayin Raksı, 1975
Op.53 Dördüncü Senfoni, 1974
Op.70 Beşinci Senfoni, 1985
Op.72 Orkestra için Çeşitlemeler, 1985

Şan ve Orkestra

Op.3 Ağıtlar (tenor solo, erkekler korosu), 1932
Op.6 Kızılırmak Türküsü (soprano), 1933
Op.16 Masal "Lied" (bartion), 1940
Op.19 Eski Üslupta Kantat (solistler ve koro), 1941
Op.21 Geçen Dakikalarım (bariton solo), 1941
Op.23 Dört Türkü, 1945
Op.26 Yunus Emre Oratoryosu (solistler, koro, orkestra), 1942
Op.41 On Türkü, 1968
Op.54 Ağıtlar- İkinci Defter (tenor solo, erkekler korosu), 1974
Op.60 İnsan Üzerine Deyişler I, 1977
Op.61 İnsan Üzerine Deyişler II, 1977
Op.63 İnsan Üzerine Deyişler III, 1983
Op.64 İnsan Üzerine Deyişler IV, 1978
Op.66 İnsan Üzerine Deyişler V,1978
Op.67 Atatürk'e ve Anadolu'ya Destan,1981
Op.69 İnsan Üzerine Deyişler VI, 1984

Solo çalgı ve Orkestra

Op.34 Birinci Piyano Konçertosu, 1952-58
Op.44 Keman Konçertosu, 1967
Op.59 Viyola Konçertosu, 1977
Op.71 İkinci Piyano Konçertosu, 1985
Op.74 Viyolonsel Konçertosu, 1987

Oda Müziği ve Oda Orkestrası

Op.4 Sezişler (iki klarnet), 1933
Op.8 Vurma Sazlı Kuvartet (klarnet, saksofon, vurma çalgı, piyano), 1933
Op.12 Sonat (piyano-çello), 1935
Op.20 Sonat (piyano-keman), 1941
Op.27 Birinci Yaylı Sazlar Kuvarteti, 1947
Op.33 Demet (süit) (keman-piyano),1955
Op.35 İkinci Yaylı Sazlar Kuvarteti, 1957
Op.37 Trio (obua, klarnet, arp), 1966
Op.43 Üçüncü Yaylı Sazlar Kuvarteti, 1966
Op.46 Nefesli Sazlar İçin Kentet,1968
Op.49 Deyiş "Dictum" (yaylı çalgılar), 1970
Op.50 Üç Prelüd (iki arp), 1971
Op.55 Trio (obua, klarnet, piyano), 1975
Op.62 Oda Konçertosu (yaylı çalgılar), 1978
Op.68 Dört Arp için üç Türkü, 1983
Op.78 Dördüncü Yaylı Çalgılar Kuvarteti-iki bölüm, 1990

Koro

Op.5 Manastır Türküsü, 1933
Op.7 Çoban Armağanı, 1933
Op.18 Dağlardan Ovalardan, 1939
Op.22 Bir Tutam Kekik, 1943
Op.42 Duyuşlar (üç kadın sesi), 1935

Şan ve Piyano

Op.32 Üç Ballad, 1955
Op.48 Dört Ezgi, 1977

Partitalar

Op.31 Partita (çello),1954
Op.36 Partita (keman), 1961

Piyano Solo

Op.2 Süit, 1931
Op.10/a İnci'nin Kitabı, 1934
Op.15 Sonatina, 1938
Op.25 Anadolu'dan, 1945
Op.38 Aksak Tartılar Üzerine On Etüd, 1964
Op.45 Aksak Tartılar Üzerine Oniki Prelüd,1967
Op.47 Aksak Tartılar Üzerine Onbeş Parça, 1967
Op.58 Aksak Tartılar Üzerine On Taslak, 1976
Op.51 Küçük Şeyler, 1950-52
Op.56 Ballade (iki piyano için), 1975
Op.73 Üç Piyano için Poem, 1986
Op.76 İki Piyano için Poem, 1989
Op.77 Piyano Sonatı, 1990

Kitapları

Türk Halk Musikisinde Pentatonizm, İstanbul,1936
Rize, Artvin ve Kars Havalisi, Türkü, Saz ve Oyun Havaları, İstanbul, 1937
Yedi Karadeniz Türküsü ve bir Horon, İstanbul, 1938
Karacaoğlan, Ankara, 1952
La Musique Turque (Pleyel Edition, Müzik Ansiklopedisi, Müzik Tarihi Serisi Cilt I) Paris, 1960
La genie de la melodie (Zoltan Kodaly'ın Yüzüncü yılı Nedeniyle), Budapeşte, 1962
Folk Music Research in Turkey (Bela Bartók ile birlikte), Budapeşte, 1976
Türk ve Macar Müziği üstüne çalışmalar, Budapeşte, 1964,
Pedagoji Alanında çalışmaları
Musiki Nazariyatı (Dört Cilt), Ankara Devlet Konservatuvarı Yayını, I (1958), II (1962), III (1964), IV (1966)
Toplu Solfej (iki cilt), Ankara, 1967, 1968
Töresel musiki/ Ankara, 1967
Halkevlerinde Musiki", Ankara, 1940
Yalan (sanat konuşmaları), Ankara, 1945
Lise Müzik Kitabı, (1-2-3) (Halil Bedi Yönetken ile), Ankara, 1955
Atatürk ve Musiki, Sevda Cenap And Vakfı Müzik Yayınları, Ankara, 1981

DİSKOGRAFİ

Özsoy Operası
Yöneten: Orhan Tanrıkulu
Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestra, koro ve solistleri
“Atatürk ve Adnan Saygun” kitabının CD eki
Boyut Müzik, 1997

Yunus Emre Oratoryosu
Yöneten: Leopold Stokowski
The Symphony of the Air,
The Crane Chorus of the State University at Potsdam, N.Y.
RW 3967 LP0032951

Yunus Emre Oratoryosu
Yöneten:Hikmet Şimşek
Budapeşte Senfoni Orkestrası
Macar Radyo ve Televizyon Korosu ve solistleri
Koro yönetmeni: Ferenc Zapszon
Hungaroton SLPX 31077 - 78-LP

Yunus Emre Oratoryosu
Solistler: Müfide Özgüç (soprano); Cemaliye Kıyıcı (alto); Pekin Kırgız (tenor); Bülent Ateşoğlu (bas).
Yöneten:Hikmet Şimşek
Ankara Devlet Opera ve Balesi Korosu ve Orkestrası
Ankara Devlet Opera ve Balesi Prodüksiyonu A-91-0001-CD

Yunus Emre Oratoryosu
Solistler: Esin Talınlı, Şebnem Algın, Ömer Yılmaz, Tuncay Kurtoğlu
Yöneten: Rengim Gökmen
Bilkent Senfoni Orkestrası
Ankara Devlet Opera ve Balesi Korosu
Bilkent Üniversitesi Prodüksiyonu-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası desteğiyle
BMP 0031

Yunus Emre Oratoryosu’dan İki Arya
(No.6, No.11)
Solist: Attila Manizade bas)
Yöneten: Erol Erdinç, Sofya Radyo Senfoni Orkestrası
UPR Classics UP 92-001-CD

Üçüncü Senfoni’den “Lento”
Yöneten: Niyazi Tagizade
State Symphony Orchestra of Cinematography
Melodia Mezhdunarodnya Kniga D-011581-11582

Birinci Senfoni
Yöneten: Howard Griffiths
Northern Sinfonia
Koch / Schwann Mundi 3-6746-2


Birinci ve İkinci Senfoni
Yöneten: Ari Rasilainen
Rheinland-Pfalz State Philharmonic Orchestra
CPO 999 819-2 CD (2002)


Üçüncü ve Beşinci Senfoni
Yöneten: Ari Rasilainen
Rheinland-Pfalz State Philharmonic Orchestra
CPO 999 968-2 CD (2004)

Dördüncü Senfoni
Yöneten: Ari Rasilainen
Rheinland-Pfalz State Philharmonic Orchestra
CPO 777 043-2 CD (2005)

Üçüncü Senfoni
Yöneten: Erol Erdinç
St.Petersburg Filarmoni Orkestrası
Bilkent Üniversitesi Prodüksiyonu
BMP 0023

Üçüncü Senfoni
Yöneten: Erol Erdinç
Bilkent Senfoni Orkestrası
BMP 0025

Concerto da Camera Op. 62
Yöneten: Gürer Aykal
Ankara Oda Orkestrası
Sevda Cenap And Müzik Vakfı

Concerto da Camera Op. 62
Yöneten: Howard Griffiths
Northern Sinfonia
Koch / Schwann Mundi 3-6746-2

Orkestra Çeşitlemeleri
Yöneten: Gürer Aykal
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
“Muzıka-yı Hümayun’dan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasına” kitabının CD eki
Boyut Müzik, 1996

Orkestra Çeşitlemeleri
Yöneten: Erol Erdinç
Bilkent Senfoni Orkestrası
BMP 0025

Op.57 Ayin Raksı,
Yöneten: Hikmet Şimşek
Moskova Radyo ve Televizyon Senfoni Orkestrası
The Turkish Five “Great Composers of Turkey”
Sabah Duru Prodüksüyon SD05
Raks Müzik 9713661

Op.14 Süit
Yöneten: Ari Rasilainen
Rheinland-Pfalz State Philharmonic Orchestra
CPO 777 043-2 CD (2005)

Piyano Konçertosu, No.1 Op.34
Solist: Igor Zhukov(Piyano)
Yöneten: Niyazi Tagizade
State Symphony Orchestra of Cinematography
MELODIA Mezhdunarodnya Kniga D-011581-11582

Piyano Konçertosu No.1 Op.34
Solist: Gülsin Onay (piyano).
Yöneten: Gürer Aykal
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
Nonesuch 971417-1, Polonya

Piyano Konçertosu, No.1 Op.34
Solist: Gülsin Onay (piyano)
Yöneten: Gürer Aykal
NDR Rundfunkorchester Hannover
Koch Schwann 3-1350-2 H1-CD

Piyano Konçertosu, No.2 Op.71
Solist: Gülsin Onay (piyano)
Yöneten: Gürer Aykal
NDR Rundfunkorchester Hannover
Koch Schwann 3-1350-2 H1-CD

Piyano Konçertosu N.1, Op.34
Solist: Gülsin Onay (piyano/piano)
Yöneten: Erol Erdinç
St.Petersburg Filarmoni Orkestrası
Bilkent Üniversitesi Prodüksiyonu
BMP 0023

Piyano Konçertosu N.1, Op.34
Solist: Hande Dalkılıç (piyano)
Yöneten: Rodolfo Bonucci
Bilkent Senfoni Orkestrası
BMP 0019

Viyola Konçertosu, Op.59
Solist: Ruşen Güneş (viyola).
Yöneten: Gürer Aykal
Londra Filarmoni Orkestrası
Koch-Schwann Musica Mundi CD 311 002 H-CD

Keman Konçertosu
Solist: Mirjam Tschopp
Yöneten: Ari Rasilainen
Rheinland-Pfalz State Philharmonic Orchestra
CPO 777 043-2 CD (2005)

Viyolonsel Konçertosu
Solist: Arturo Bonucci (cello)
Yöneten: Rodolfo Bonucci
Bilkent Senfoni Orkestrası
BMP 0019

Beş Türkü Op.41
Solist: Ayhan Baran (Bas).
Yöneten: Hikmet Şimşek
Budapeşte Filarmoni Orkestrası
“Dört Türk Orkestra Eseri”
Hungaroton 31455-CD

Koro İçin Çeşitlemeler
Yöneten: Hikmet Şimşek
Kültür Bakanlığı Çoksesli Korosu
“Eski Bir İstanbul Türküsü Üstüne Çeşitlemeler”
Hungaroton HCD 31523-CD

Halk Türküleri ve Yunus Emre’den iki arya
Ömer Temizel (tenor) , Vedat Kosal (piyano)
“Lieder Meiner Erde”
Coriolan Classic zwischen Orient Okzident Vol.2-CD

İnsan Üzerine Deyişlerden iki Şarkı, Op.60
“Dilek” ve “Dönsem”
“The Art of Turkish Songs”
Mesut İktu (bariton), Sergey Gavrilov (piano)
Produced by SCA Music Foundation
VMS 129

Dört Şarkı Op.41
Solist: Attila Manizade (bas/bass)
Yöneten: Erol Erdinç, Sofya Radyo Senfoni Orkestrası
UPR Classics UP 92-001-CD

Üç Şarkı Op.23
Solist: Attila Manizade (bas/bass)
Yöneten: Erol Erdinç, Sofya Radyo Senfoni Orkestrası
UPR Classics UP 92-001-CD

Beş Şarkı
“Ağıt, Mavilim, Bozlak, Yine de Şahlanıyor, Harmandalı)
Solist: Mustafa İktu (bas bariton)
Yöneten: Hikmet Şimşek
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası
Kalan CD 297

İnsan Üzerine Deyişler I, Op. 60
Solist: Işın Güyer (mezzo soprano).
Yöneten: Hikmet Şimşek
Budapeşte Senfoni Orkestrası
Hungaroton SLPX - 31077-78

Beş Şarkı
Solist: Işın Güyer (mezzo soprano).
Yöneten: Hikmet Şimşek
Budapeşte Senfoni Orkestrası
Hungaroton HCD 31483-CD

“Dinle Garibi Duru Su” (Kerem Operasından)
Erol Uras
Kaf Music 1.327.005 CD

İnci'nin Kitabından, Op. 10/A
Verda Erman (piyano)
EMI NDRSK-N. 323

İnci’nin Kitabı
Vedat Kosal (piyano)
“Vedat Kosal spielt Türkische Miniaturen”
Phil.Lip Verlag, Münih

İnci’nin Kitabı
Zeynep Üçbaşaran (piyano)
Eroica Classical recordings JDT3223

Dört Etüd (Aksak Tartılar Üstüne On Etüd'den), Op. 38)
(nos. 4, 7, 9, 1)
Gülsin Onay (piyano)
Apparto-Schwann APO 86407 –CD

Aksak Tartılar Üstüne On Etüd, Op.38
Hande Dalkılıç (piyano)
Bilkent Üniversitesi Yapımı
BMP0014

Oniki Prelüd-Aksak Tartılar Üstüne
Gülsin Onay (piyano)
PRE 66027 AUL-CD
Also: Koch-Schwann Aulos 3-1382-2-CD

Aksak Tartılar Üstüne Prelüd Op.45, No.12
Gülsin Onay (piyano)
Universal

Oniki Prelüd-Aksak Tartılar Üstüne
Zeynep Üçbaşaran (piyano)
Eroica Classical Recordings JDT3223

Sonatine Op.15
Gülsin Onay (piyano)
PRE 66027 AUL-CD
Also: Koch-Schwann Aulos 3-1382-2-CD

Sonatine Op.15
Hande Dalkılıç (piyano)
Bilkent Üniversitesi Yapımı
BMP0014

Sonat, Op.76
Hande Dalkılıç (piyano)
Bilkent Üniversitesi Yapımı
BMP0014

Demet Op.33
“Yerelden Evrensele”
Orhan Ahıskal (keman), Ian Buckle ( piyano)
Proje ve Uygulama: Şefik Kahramankaptan

Demet Op.33
“Kırsallardan Ezgiler”
Jülide Yalçın-Dittgen (keman), Yeşim Gökalp (piyano)
Proje ve Uygulama: Şefik Kahramankaptan
CD 2004

Demet Op.33
“The Contemporary Voice of Turkish Music”
Atilla Aldemir (keman), Şevki Karayel (piyano)
Dryer.Gaido CD21026

Horon, Op.33 Demet’ten
Saim Akçıl (keman), Wim Wijinbergen (piyano)
Universe Production LS29

Yaylı Çalgılar Dörtlüsü No.1, Op.27
Anadolu Yaylı Çalgılar Dörtlüsü
“Chamber Music from Turkey, vol.1”
Hungaroton HCD 31521

Yaylı Çalgılar Dörtlüleri (1-4)
Danel Quartet
CPO 999 923-2 CD (2005)

Rüya ve Masal (org uyarlaması)
Leyla Pınar (org) -“Yeni Bir Deyiş”
Museum /MMD/SABAM 16 368, MMD 010/93-CD

Köroğlu
Ayhan Baran (şan); Judith Uluğ (piyano)
Evin İlyasoğlu, Zaman İçinde Müzik-Kitaba ek 10.CD
Yapı Kredi Yayınları, 1994
Müzikotek Kla-1 TR 16

Sonatina
Yeşim Gökalp (piyano)
“Türk Piyano Ezgileri”
A.K. Müzik Yapım, dağıtım: EMI 408 601-2

Kaynak:
Çağdaş Türk Bestecileri, Evin İlyasoğlu
Pan Yayıncılık, İstanbul, 2007